loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

فرزند خواندگي,

آخرین ارسال های انجمن

با توجه به این که نوع‌دوستی و کمک به نیازمندان از عناصر اصلی تعالیم اسلامی و فرهنگ ایرانی می‌باشد و نظر به این که در شریعت اسـلام تـأکـیـد بـسـیاری بر ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی‌سرپرست شده است، در تاریخ 29 اسفند 1353 مقرراتی به منظور سرپرستی اطفال بی‌سرپرست با عنوان <قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست> وضع شد که با مقررات فرزندخواندگی مورد پذیرش ادیان زرتشتی و مسیحی و متداول در دیگر کشورها تفاوت دارد. ‌[3]
هدف از قواعد سرپرستی کودک:
در روابط بین پدر و مادر و فرزندان ، رعایت حقوق هر دو طرف مورد توجه قانونگذار است . با اینکه قوانین جدید بیشتر در اندیشه حمایت از کودکان هستند و بر بازرسی دولت در این باره می­افزایند ، باز هم رعایت حق پدر و مادر در تنظیم قواعد حاکم بر این روابط سهمی شایسته دارد. ولی در فرزندخواندگی ، تأمین منافع مادی و معنوی طفل هدف اصلی قانونگذار است . بنابراین ، در تفسیر مواد قانون و تنظیم روابط مالی و غیرمالی سرپرست و فرزندخوانده باید نفع کودک را در نظر داشت و هدف قانونگذار را از وضع قواعد سرپرستی فراموش نکرد[4].
مراحل واگذاری سرپرستی:
1-تقاضایسرپرستی در صورت داشتن شرایط می بایست مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم بهدادگاه شود.
2- پس از ارجاع پرونده به بهزیستی اقدامات لازم مبنی بر بازدید منزل،بررسی وضعیت اجتماعی، ‌اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و مذهبی خانواده به عمل میآید.
3-شرکت در کلاس های آموزشی (مشاوره).
4- شرکت در شورایفرزندخواندگی.
5-در صورت تایید شورا در نوبت انتخاب فرزند قرار می گیرد.
6-در صورت فرارسیدن نوبت، دیدار با طفل انجام می پذیرد و در صورت پذیرش از طرفخانواده مشخصات طفل به دادگاه اعلام می گردد. (جهت صدور حکم آزمایش 6 ماهه(
7-بررسی وضعیت طفل در دوران آزمایش و اعلام به دادگاه مربوطه در صورت رضایت درخواستصدور حکم دایم داده می شود.
8-معرفی جهت دریافت شناسنامه.
9-گرفتن تعهد یکسوم اموال از طریق یکی از دفاتر رسمی[5].
دادگاه صالح و نحوه اعطاء سرپرستی از سوی دادگاه به زوجینمتقاضی كودك
دادگاه صالح برای رسیدگی ، دادگاه خانوادهٔ محلِ اقامتِ متقاضیاست و دادگاه در دو مرحله به تقاضای فرزند خواندگی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی میكند.
شرایط زوجین متقاضی:
در حقوق ما ، پذیرش فرزند فقط از طرف زن و شوهر ممکن است و زن یا مرد مجرد نمی­تواند سرپرستی کودکی را به طور رسمی عهده­دار شود. تقاضای سرپرستی باید با توافق هر دو انجام شود .[6]زن و شوهر داوطلب سرپرستی ایرانی و مقیم ایران باشند.
- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
- سن یکی از زوجین حداقل سی سال باشد.
- زوجین دارای محکومیت جزائی مؤثر به علت ارتکاب جرائم عمدی و محجور ( سفیه ، دیوانه ، نابالغ ) نباشند.
- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
- زوجین یا یکی از آنها دارای تمکن مالی باشند.
- زوجین مبتلا به بیماری صعب العلاج نباشند.
- زوجین معتاد به مواد الکلی یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.
- هرگاه زوجین از نظر پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند معافیت از شرایط 2 و 3 به عهده دادگاه می باشد.
مدارک مورد نیاز:
- تصویر شناسنامه زوجین صفحه اول و دوم.
- تصویر سند ازدواج.
- گواهی عدم بچه دار شدن از پزشک متخصص زنان و زایمان در مورد زوجه.
- گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عقیم بودن زوجین یا یکی از آنان.
- ارائه حکم سرپرستی آزمایشی از مراجع قضایی.
- گواهی برگ عدم سوء پیشینه کیفری زوجین.
- گواهی سلامت جسم و روان از پزشک قانونی برای زوجین.
- گواهی تمکن مالی، اعم از فیش حقوقی، فتوکپی سند منزل مسکونی، ماشین، ...
- گواهی سلامت از پزشک مبنی بر عدم ابتلا به بیماری های صعب العلاج و واگیردار.
- گواهی عدم اعتیاد[7].
شرایط طفلی كه به سرپرستی واگذار می شود :
۱ – سن طفل كمتر از ۱۲ سال باشد.
۲ – هیچیك از والدین و یا جد پدری كودك شناخته نشده یا در قیدحیات نباشد و یا آنكه از كودكانی باشند كه به مؤسسات خیریه سپرده شده و سه سال تمامپدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نكرده باشند.
1-صدور قرار برای دوره آزمایشی :
دادگاه پس از بررسی جهات اخلاقی و مادی زوجین چنانچه آنها راصالح تشخیص دهد قراری تحت عنوان سرپرستیِ آزمایشیِ زوجین صادر و كودك را موقتاً بهآنان تحویل می دهد و در مدت آزمایش چنانچه دادگاه در اثر تحقیقات زوجین را صالحبرای سرپرستی كودك تشخیص ندهد می تواند قرار صادره را فسخ نماید و البته زوجین نیزدر مدت آزمایشی می توانند انصراف خود را از سرپرستی كودك اعلام نمایند[8].  دوره آزمایشی معمولاً 6 ماه می­باشد. بنابراین ، دوره آزمایشی مقدمه فرزندخواندگی است . برای این است که خانواده درخواست­کننده و مقامات عمومی اطمینان یابند که فرزندخواندگی ممکن و مفید است . در این دوره ، هیچ رابطه حقوقی مستقری بین کودک و خانواده سرپرست به وجود نمی­آید . همه امور در نظارت کامل دادگاه است و برای امکان همین نظارت است که قانون خروج طفل از کشور را در این دوره منوط به موافقت دادستان کرده است.[9]
۲ – صدور حكم سرپرستی دائم:
چنانچه دادگاه زوجین را از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط تشخیصدهد و زوجین نیز به ترتیب اطمینان بخشی ، هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا سنبلوغ وی فراهم نمایند ، دادگاه مبادرت به صدور حكم سرپرستی دائمی نموده و مراتب بهاداره ثبت احوال ابلاغ تا شناسنامه ای با مشخصات زوجین و طفل تحت سرپرستی صادر و بهآنان تحویل گردد.
توضیح آنكه خروج از كشور طفلی كه به سرپرستی آزمایشی واگذار شدهاست منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.
نكات ضروری از قانون
۱ – باردار شدن زوجه یا تولد كودك در خانواده سرپرست موجب فسخحكم سرپرستی نخواهد بود.
۲ – چنانچه زوجین به دلایل پزشكی نتوانند صاحب فرزند شوند ازبند ۱ و ۲ شرایط زوجین برای فرزند خواندگی معاف خواهند بود.
۳ – وجوه و اموالی كه زوجین به طفل تحت سرپرستی خود صلح نمودنددر صورت فوت طفل به زوجین تملیك خواهد شد .
۴ – متقاضیان فرزند خواندگی با رعایت قانون و در صورت واجدشرایط بودن ، می توانند فرزندان متعددی را سرپرستی نمایند .
۵ – در فرزند خواندگی كودك از حیث احوال شخصیه و ارث و وصیتتابع عادات و قواعد مذهبی پدر و مادر خواهد بود .
۶ – دعوی مطروحه دعوی غیرمالی است .در ذیل نمونه ای از دادخواست تكمیلشده جهت اطلاع آورده می شود :
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین : نام – نام خانوادگی- شغل - محل اقامت شهر – خیابان – كوچه – شماره - پلاك 
خواهان: مشخصات زوجین در این قسمت نوشته می­شود.
خوانده : 1  – دادستان دادسرای عمومی۲ –مؤسسه خیریه ای كه طفل بی سرپرستدر آنجا نگهداری می شود.
وكیل یانماینده قانونی: مشخصات وكیل زوجین در صورتی كه وكیل داشته باشند.
تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای صدور حكم فرزندخواندگی .
دلایل و منضمات دادخواست : 1 – فتوكپی عقدنامه ۲ –مدارك پزشكی دائر بر نازائی ۳ –مداركمربوط به استطاعت مالی ۴ –مدارك مربوط به صلاحیت اخلاقی (عدم سوء پیشینه – استشهادیه محلی) ۵ –فتوكپی وكالتنامه در صورت داشتن وكیل) دلایل و منضمات دادخواست
ریاست محترم دادگاه عمومی
احتراماً به استحضار می رسانداینجانبان خواهانهای فوق مدت …. سال است كه ازدواج نموه و با توجه به مدارك پزشكیكه ضمیمه می باشد تاكنون صاحب فرزندی نشده ایم به مؤسسه كودكان بی سرپرست مراجعه وكودك دختر / پسر ….ماهه ای را با نام .........انتخاب و علاقه­مند به نگهداری و حضانت وی میباشیم ، نظر به اینكه از صلاحیت اخلاقی و مالی طبق مدارك پیوست برخوردار می باشیم ،تقاضای صدور حكم بر فرزندخواندگی مورد تقاضا است.
محل امضاء – مهر – انگشت
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمائید .نام و نام خانوادگی مقامارجاع كننده تاریخ / / امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست شماره
هزینه دادرسی
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی پنجاه هزار ریال ( 000/50 ریال ) می­باشد.
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی از یکصدهزار ریال تا پانصد هزار ریال به تشخیص دادگاه است.
آثار حکم سرپرستی- حضانت و ولایت:
فرزندخواندگی با صدور حکم سرپرستی از طرف دادگاه آغاز می­شود . از این تاریخ ، کودک پذیرفته شده در حکم فرزند خانواده است . زن و شوهر پذیرنده بایستی، مانند پدر و مادر مشروع ، به نگاهداری و تربیت کودک بپردازند [10]. مطابق قانون ، حقوق و تکالیف ناشی از سرپرستی به شرح زیر است:
1 – نگهداری و تربیت : نگهداری و تربیت طفل بر عهده سرپرستان اوست ، همان­طور که پدر و مادر مکلف به نگاهداری و تربیت فرزندان نسبی خود هستند . در مواردی که اختلاف میان زوجین منجر به جدائی آنان می­شود ، دادگاه در مورد نگاهداری طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون اقدام خواهد کرد . یعنی نگاهداری طفل را با توجه به مصلحت او به یکی از سرپرستان یا شخص ثالث واگذار خواهد نمود.[11]
2 – نفقه : نفقه ( خرج زندگی ) طفل بر عهده سرپرستان اوست ، به گونه­ای که در روابط بین والدین و فرزندان وجود دارد. بدین معنا که در وهله اول بر عهده مرد و در صورت عدم توانایی مرد بر عهده زن می­باشد . اما از آنجا که تکلیف به انفاق در مورد سرپرست یک قاعده استثنایی است می­توان گفت طفل تحت سرپرستی تکلیفی در زمینه نفقه به کسانی که تحت سرپرستی آنهاست ندارد.[12]
احکام مربوط به نفقه در روابط بین فرزندخوانده و پدر و مادر واقعی ( نه سرپرست) اجرا می­شود و با فرزندخواندگی از بین نمی­رود منتها تا زمانی که کودک به سرپرستی نیاز دارد ، زوجین سرپرست در اجرای این تکلیف مقدم بر آنان هستند.[13]
3 – احترام : طفل تحت سرپرستی نیز مانند اطفال دیگر باید از سرپرست خود اطاعت کند و به او احترام بگذارد.[14]
4 – اداره اموال و نمایندگی قانونی: اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل به عهده سرپرست خواهد بود مگر اینکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.بنابراین دادگاه در راه مصلحت طفل می­تواند اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل را به شخص دیگری محول نماید.[15]
5 – نام خانوادگی : پس از قطعیت حکم سرپرستی ، طفل با نام خانوادگی زوج نامیده خواهد شد.[16]
دیگر آثار نسب
حقوق و تکالیف یاد شده تنها آثاری است که در قانون برای سرپرستی ذکر شده است . سایر آثار نسب و حقوق و تکالیف دیگری که در رابطه بین والدین و اولاد وجود دارد در مورد سرپرستی جاری نمی­شود . مثلاً سرپرستی از موجبات ارث نخواهد بود .[17] فرزندخوانده از اقوام واقعی خود ارث می­برد و اموالش به آنها ارث می­رسد . لیکن هر گاه عین اموالی که زوجین سرپرست به فرزندخوانده بخشیده­اند ، موجود باشد به خودشان برمی­گردد و جزء ترکه به وراث واقعی منتقل نمی­شود[18]. به همین جهت است که برای گرفتن فرزندخوانده از مراکز بهزیستی از متقاضی خواسته می­شود یک سوم اموالش را به فرزندخوانده ببخشد تا پشتوانه ای برای او محسوب شود .که همانطور که ذکر شد در صورت فوت فرزندخوانده مجدداً به سرپرست برمی­گردد .اثر دیگر آنکه  منع نکاح در رابطه بین سرپرست و طفل تحت سرپرستی به وجود نخواهد آمد [19]و بین سرپرستان و طفل محرمیت شرعی ایجاد نمی­شود ، مگر از طرق دیگری مثل شیردادن و یا خوانده شدن صیغه عقد بین طفل و پدر بزرگ جدید ( در مورد فرزند دختر) ، آنها را به سرپرستان و دیگر اقوام محرم کرد.

قطع رابطه فرزندخواندگی
با فوت زن و شوهر موضوع سرپرستی منتفی است و باید برای طفل قیم معین شود و هر گاه دیگری ، از لحاظ استطاعت مالی و اخلاقی ، بتواند به سرپرستی ادامه دهد ، به تنهایی این وظیفه را عهده­دار خواهد شد.
هر گاه در اثر اعتراض پدر و مادر حقیقی طفل معلوم شود که شرایط صدور حکم فرزندخواندگی جمع نبوده یا در جریان دادرسی حیله­ای به کار رفته است ، دادگاه صادر کننده باید آن را ابطال کند .[20]
موارد فسخ حكم سرپرستی
۱ – تقاضای دادستان از دادگاه در صورت سوء رفتار و عدم صلاحیتزوجین .
۲ – تقاضای سرپرست بعلت سوء رفتار كودك یا از دست دادن استطاعتمالی .
۳ – توافق كودك با سرپرست پس از رسیدن به سن قانونی یا موافقتسرپرست با والدین واقعی كودك[21].
فسخ سرپرستی نیز ، مانند ایجاد آن ، با صدور حکم تحقق می­یابد و موقعیت ایجاد شده را از بین می­برد. [22]

قانون جدید آماده تصویب در زمینه فرزندخواندگی و تفاوت­های آن با قانون فعلی
قانون فعلی 35 سال پیش تصویب شده بود و به هیچ وجه پاسخگوی نیاز امروز جامعه ما نیست . به همین جهت لایحه جدیدی به مجلس فرستاده شده و آماده تصویب می­باشد که به نمونه­ای از تفاوت آن با قانون فعلی می­پردازیم.
-        سن فرزندخواندگی در این قانون از 12 سال به 18 سال افزایش می­یابد.
-        در قانون قبلی کودکانی قابل واگذاری از سوی بهزیستی بودند که 3 سال از سرپرستی آنها در بهزیستی گذشته باشد ، این زمان در قانون جدید به 2 سال کاهش می­یابد ؛ زیرا هر سال که می­گذرد شانس فرزندخواندگی یک کودک با افزایش سن کاهش می­یابد چون اکثر والدین ، متقاضی و خواستار داشتن کودکان خردسال­تر هستند.
-        در قانون فعلی ، فرزندخوانده فقط به والدینی داده می­شود که حداقل 5 سال از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما در لایحه جدید در صورت تصویب در مجلس باز هم اولویت اول با این گروه است اما در اولویت دوم خانواده­هایی که یک فرزند داشته باشند اما به عللی دیگر صاحب فرزند نمی­شوند نیز می­توانند فرزند خوانده بگیرند.
-        در این قانون گروه سومی که در اولویت بعدی دریافت فرزندخوانده هستند ، زنان و دختران مجردی هستند که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند اما به هر علت ازدواج نکرده­اند . در این مورد شناسنامه کودک به نام فامیل مادر برای کودک صادر می­شود.
-        عده زیادی از کودکان بهزیستی دارای پدر ، مادر یا جد پدری هستند که به هر دلیل به علت زندان بودن آنها ، طلاق ، نداشتن صلاحیت یا هر علت دیگر در بهزیستی نگهداری می­شوند و مطابق قانون امکان واگذاری به صورت سرپرستی موقت وجود ندارد که در قانون آماده تصویب این مسأله حل شده است.[23]

درباره حقوق خانواده ,
برچسب ها فرزند خواندگي ,
نظرات () تاریخ : دوشنبه 30 ارديبهشت 1392 زمان : 20:31 بازدید : 331 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 885
 • کل نظرات : 30
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 2314
 • آی پی امروز : 73
 • آی پی دیروز : 66
 • بازدید امروز : 279
 • باردید دیروز : 361
 • گوگل امروز : 25
 • گوگل دیروز : 15
 • بازدید هفته : 933
 • بازدید ماه : 1,311
 • بازدید سال : 128,444
 • بازدید کلی : 1,821,681
 • کدهای اختصاصی
  Begin WebGozar.com Counter code -->

  <>
  .

  پروفایل مدیر سایت
  مشخصات فردی
  نام : محمد کریمی منجرموئی
  تاریخ تولد: 68/1/28
  جنسیت: مرد
  وضعیت تاهل : مجرد
  محل سکونت : ایران -
  مشخصات تماس
  ایمیل : barank@mihanmail.ir
  تلفن : 09140252771
  تحصیلات
  سطح تحصیلات: فوق دیپلم
  رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
  حرفه
  علایق
  سایر موارد