close
دانلود آهنگ جدید

بررسی نوآوری ها در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

بررسی نوآوری ها در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی

بررسی نوآوری ها

در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی

نویسنده : سیاوش هوشیار

متن کامل قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ را اینجا بخوانید

۱) تکلیف ارائۀ صورت دارائی محکوم علیه همراه با اقامه دعوای اعسار. (مواد ۳ و ۸)

۲) قرارگرفتن بار اثبات ملائت محکوم علیه بر دوش محکوم له در برخی موارد. (مادۀ ۷)

در مواردی که ثابت شود مالی که محکوم علیه در عوض دین دریافت کرده تلف شده است یا مواردی که محکوم علیه در عوض دین مالی دریات نکرده باشد.

ادامه ی مطلب