close
تبلیغات در اینترنت

جزوه درسی حقوق ثبت

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

جزوه درسی حقوق ثبت

جزوه درسی حقوق ثبت اهمیت ثبت اسناد در جامعه : 1- ساماندهی به وضع تجارت طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 مجری اداره ثبت شرکت ها , مالکیت صنعتی مستقر در ادرات ثبت. 2-ساماندهی به وضع معاملات طبق قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و آیین نامه ها آن و آیین نامه مصوب 1317 بجز دفاتر رسمی. 2-گسترش حقوق ثبت در جامعه : الف- ساماندهی موضوع نکاح و طلاق طبق قانون ازدواج و طلاق مصوب 1310 مجری دفاتر ازدواج و طلاق

ادامه ی مطلب